maandag 24 maart 2014

vooroordelen...

Minder Marokkanen! Dat wilde(rs) een handjevol mensen in Den Haag blijkbaar vorige week. Ook in Vlaanderen hoor ik af en toe dergelijk populistisch geroep: buitenlanders die een misdrijf plegen? Terugsturen!

Maar als we even langer denken, moet eenieder van ons toegeven dat we geen van allen onschuldig zijn aan vooroordelen. Als je in Mechelen woont en het is de 10e keer dat een Marokkaan je fiets pikt, is het dan niet logisch dat je daardoor een bepaald beeld krijgt van een andere cultuur?

Wie mij niet kent, denkt nu misschien het verkeerde! Dus even een toevoeging: Ik heb als jonge tiener nog mee geprotesteerd met de Rode Jeugd onder het motto "'t Is mijn vriend, blijf eraf!". Maar ik wil gewoon iets verder denken dan dat we meestal doen. Want, zelfs als je fiets 100 keer door een Marokkaan gepikt zou worden, mag je nog steeds niet alle Marokkanen gaan bekijken als criminelen. Hoe raar dit ook klinkt. Een vooroordeel is en blijft een oordeel VOOR dat je iets weet over de persoon. Tegelijkertijd kun je als mens niet functioneren in een groter geheel, zonder vooroordelen.

Je hebt vooroordelen nodig. Als je als voetganger in het landelijke Canada wilt oversteken, reageren de autobestuurders meestal ergens tussen "Hey good morning, how are you, please cross the street, I'll block the traffic for you!" en "Attention everyone, slow down, there's a family crossing the street!". Als je hetzelfde zou doen in een grote stad, moet je goed uit je doppen kijken! Een zebrapad is geen garantie. Je moet ervan uitgaan dat je genegeerd zult worden.

Toen ik voor een internationale organisatie werkte in Zaventem, gaf ik vaak de introductie voor nieuw buitenlands personeel. Daarin was kennismaking met de Vlaamse/Belgische cultuur een vast onderdeel. Ik legde uit hoe Belgen soms verschillen van Amerikanen of Nederlanders, en probeerde zo een aantal cultuur schokken te voorkomen. Ik legde hen een vooroordeel op, om hen te beschermen voor schade. Toen wij naar West-Vlaanderen verhuisden, werden we door een aantal West-Vlamingen gewaarschuwd voor de mentaliteit van de West-Vlaming. Ze zijn stug, gesloten, argwanend en je zult niet snel contact kunnen leggen met mensen.

Wij hebben daar rekening mee gehouden, maar we zijn blij dat we ons daar niet door hebben laten leiden. Op het einde van de introductie tot België voor buitenlanders, zei ik vaak: "Vergeet aub het meeste van wat ik net gezegd heb. Want, wonderen bestaan. Uitzonderingen wonen waarschijnlijk vlak naast jou." De bedoeling was om die culturele schets wel in het achterhoofd te houden als een algemene voorbereiding, maar dit mocht nooit in de weg staan van spontaniteit, jezelf blijven, je laten verrassen.

Enkele tips die je hopelijk kunt toepassen op je eigen gezin, vriendschappen, culturen en alles daar tussen.

1. Wees je bewust van de vooroordelen die je hebt, hou er rekening mee en probeer zo iedere persoon die je ontmoet uniek te benaderen.
2. Jij bent anders dan alle anderen, misschien reageert iemand juist door jouw manier van doen, heel anders dan van zijn of haar cultuur verwacht zou worden. Geef jezelf een kans.
3. De tijd staat niet stil. De manier waarop een volk zich gedroeg, verandert! Ook individuen kunnen veranderen, geef hen daar de kans toe, telkens weer!
4. Vooroordelen worden vaak bevestigd door vooroordelen zelf. Mensen voelen snel aan als je hen viseert of in een hoekje duwt en vijandschap wordt zo vaak veroorzaakt.
5. Laat je niets aanpraten. Wat anderen ook zeggen over mekaar, ga af op de feiten die je zelf tegenkomt. Haatzaaiers zijn er genoeg, maar blinde volgers helaas nog veel meer!

zondag 23 maart 2014

balans in mijn denken en doen

Mijn vorig bericht ging over balans. Met allerlei extremen om mij heen, op vlak van geloof, politiek, opvoedingsstijlen, levenskeuzes, probeer ik altijd in balans te zijn. Ik vind het belangrijk om getrouw te zijn aan mijn principes, maar tegelijk wil ik deel kunnen uitmaken van het groter geheel, waar iedereen anders is.

Ik probeer te luisteren naar de oude wijze mannen, maar doe ook extra moeite om mij te laten beïnvloeden  door jongeren, omdat hun inzichten vaak beter zijn. Vanuit hun enthousiasme stralen zij vaak de hoop uit die ik nodig heb om verder te gaan.

Ik zie mezelf als burger eerder links op de lijn van politiek en juist daarom probeer ook regelmatig om de rechtse mensen onder ons te begrijpen, omdat ik niet uit balans wil vallen.

Er zijn mensen in mijn vriendenkring die hun kinderen op een strenge, bijna 19e eeuwse manier opvoeden, maar er zijn ook mensen die hun kinderen volledig vrij laten in bijna alle keuzes die ze maken, op alle leeftijden. Ik probeer samen met mijn vrouw een degelijke basis te geven aan de kinderen, maar binnen de context van de eeuw waarin we leven.

Toch wil ik mezelf daarin onder de loep nemen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je in balans bent, maar wie zegt dat dit klopt? Zegt niet iedereen dat zijn leven enigszins evenwichtig is? Een simpele test die ik pas ergens las, stelt je de vraag: Welke van de twee extremen zie jij als minder gevaarlijk dan de andere? Dat geeft grotendeels aan naar welke kant je uit balans geraakt. Je kunt dit toepassen op elk aspect in je leven.

Maar, stel, ik loop op een pad, en ik loop redelijk in het midden van dat pad. Anderen die naar mijn wandel kijken, zien het grote grasveld naast het pad, en laten mij weten dat het pad waar ik op loop, helemaal links ligt van het groter geheel. In een poging om in het midden te blijven, ga ik dus in het midden van het veld lopen. Maar dan komt er weer iemand langs, die nog een groter beeld heeft en die mij zegt dat ik aan de rechterkant van de stad wandel, helemaal niet in het midden. En zo kan ik blijven doorgaan.

Het is belangrijk om onszelf continue uit te dagen en te onderzoeken, want wie weet vergelijken wij onszelf wel met mensen die sowieso beide aan één extreme kant zitten? Wat is je blinde vlek?

Verder wil ik nog aangeven dat balans niet het doel op zich is. Er zijn, afhankelijk van je waarden en karakter, natuurlijk situaties waar je helemaal niet in balans moet zijn tov anderen. Als voorbeeld gebruik ik mijn geloof en de politiek. Ik ben christen, geloof in God, en vanuit de christelijke waarden die ik belangrijk acht, kan ik niet anders dan op politiek vlak telkens redelijk links te stemmen. De groenen en de socialisten zijn degenen die volgens mij de bijbelse waarden het beste tot uiting brengen. Er is natuurlijk op elke partij iets aan te merken (veel zelfs), maar het is slechts een voorbeeld waaruit moet blijken: onze waarden duwen ons natuurlijk niet altijd naar het midden, maar juist vaak naar één kant. Het belangrijke is: ben je je bewust van de plek waar je bevindt tov anderen?

Hopelijk geeft dit stof tot nadenken, voor wie ook graag balans en evenwicht in zijn leven heeft...

vrijdag 21 maart 2014

balans in de kerk

Ik ben een boek aan het lezen over stad, buurt, kerk en evangelie en hoe die zich onderling bewegen. Het boek heeft het steeds over een balans die we moeten zoeken. Het deed me denken aan de balans die ik continue zoek terwijl ik door het leven wandel.

In het boek spreekt men over balans in de kerk: we moeten oppassen voor twee extremen. Enerzijds heb je de wettische mensen. Zij zijn voortdurend bezig met op andermans vinger te tikken. Ze zien overal kwaad in, staan altijd klaar om te oordelen of te waarschuwen. De wetten en regels van God of de leerstellingen van de kerk worden belangrijker dan God zelf. Ze zijn zoals de schriftgeleerden die dachten dat ze zelfs gered zouden worden door zich aan de wet te houden. Anderzijds heb je de vrijzinnigen. Deze mensen spreken vooral over Gods liefde, maar trekken zoveel in twijfel, dat er eigenlijk geen sprake meer is van een geloof in God. Zij willen zo lief en vrij zijn, dat God uiteindelijk niets meer mag verwachten van ons.

Ik geloof dat het belangrijk is om in het midden te blijven: Leven vanuit Gods genade, anderen liefhebben vanuit diezelfde nederige houding, mensen nooit veroordelen, maar beseffende dat God Schepper en Heer is, dus wel degelijk iets te zeggen heeft over ons leven, beseffen dat Hij liefheeft én rechtvaardig is dus wel ons handelen mag beoordelen.

maandag 10 maart 2014

Ik ben er voor je (?)

Als ik terug kijk op het afgelopen weekend en ik richt me enkel op mezelf, moet ik zeggen dat het een fantastisch weekend was! Zonnestralen van begin tot eind, gezellig lunchen in de tuin, de kinderen zien ravotten en als afsluiter een geweldige Prijsavond in Leuven. Toch zat er een domper op mijn weekend.
Te laat
Vrijdagnacht zijn er 7 jongeren omgekomen in een dramatisch verkeersongeval in Limburg. Als ik me teveel inleef in de situatie, staan de tranen wéér in mijn ogen. Als dan duidelijk wordt dat dit ongeval een gevolg was van hun eigen levensstijl, dan breek ik helemaal. Ik kan er niet tegen als zoiets gebeurt bij jonge mensen, die nog zo kwetsbaar zijn, die nog hun hele leven voor zich hebben en nog maar half beseffen hoe de wereld in mekaar zit. Ik begrijp zelf amper hoe de wereld draait (quote it against me if you like). Ik wil hen redden, maar het is te laat.
Onschuldig
Jongeren in mijn eigen buurt in Ieper zijn ondertussen mee op de kar gesprongen van de nek nominaties, een internet hype waarbij je een video van jezelf maakt, waarin je één of meerdere alcoholische dranken ad fundum drinkt, en op het einde enkele vrienden nomineert om jou te overtreffen. Het volgende filmpje moet in principe stoerder, gewaagder of gevaarlijker zijn. De filmpjes die ik uit Ieper gezien heb, zien er onschuldig uit, maar op andere plaatsen zijn ook hier al jongeren aan overleden.
Ik sta regelmatig met de fiets te wachten aan de spoorovergang bij ons om de hoek. Soms wagen scholieren ook hier hun kans: de bel gaat, het rood licht is aan, maar de trein is nog duidelijk zichtbaar stilstaande in het station verderop. Met een heel groepje steken ze snel over, in theorie zonder gevaar, in praktijk toch wel erg stoer dat ze dat durven! Ik had die ene gast die bleef staan, toen zijn tien vrienden overstaken, eigenlijk een dikke proficiat moeten wensen!
Grenzen
Jongeren - mensen in het algemeen trouwens - tasten graag hun grenzen af. Hoe ver kan ik gaan? Wanneer word ik tegengehouden? Wie gaat er zien hoe stoer ik ben? Of ben ik een mietje? We kennen allemaal de sociale druk die hiertoe leidt, maar maken ons pas druk als het te laat is.
Jezus
Stel je voor dat God Jezus zond en dat Jezus op een wolk bleef zitten en af en toe riep wat we goed en fout deden. En dat Hij dan weer rustig terugkeerde naar de hemel. Een belachelijke, voor sommigen misschien zelfs oneerbiedige, gedachte. Maar vergelijk het met wat Jezus echt deed: Als almachtig Zoon van God, kwam Hij als mens op aarde en gaf zichzelf volledig. Hij vernederde zich, gaf zelfs zijn leven voor ons. Geen haar op mijn hoofd durft te denken dat we dat ooit kunnen evenaren, maar met deze daad van nederigheid, die enorm ver reikt, toonde Jezus wel de weg, de methode waarop we echt een verschil kunnen zijn.
RISE!
In Leuven sprak Christophe gisteren over RISE: sta op en maak een verschil! Hij liet ons zien dat onze angsten, onzekerheden, lasten op onze schouders, eigenlijk allemaal excuses zijn om niet te doen waar God ons toe riep: Laat zien dat je met Jezus verbonden bent!
Als ik dat verbind met bovenstaande voorbeelden, denk ik vooral aan aanwezigheid. Andermans grenzen bewaken helpt meestal niet. Het maakt hen ofwel afhankelijk van jou of stoot het de vriendschap gewoon af. De eerste stap in een verschil maken in iemands leven, is om aanwezig te zijn. Voordat iemand ook maar grenzen begint af te tasten, of te ver gegaan is, of een regelrechte ramp meemaakt, ben je er al. Je bent reeds zijn of haar vriend(in). Die ander durft jou reeds in vertrouwen te nemen. Je leeft reeds een leven voor de ogen van de ander, geen leven zonder fouten, maar een leven waaruit Jezus liefde duidelijk wordt; met vallen en opstaan, maar met volle goesting om Hem te weerspiegelen.

Als we daar beginnen: gewoon interesse en liefde tonen in mensen die we tegenkomen, dan kun je misschien ooit, als een vriend kans loopt om in een benauwde of tragische situatie terecht te komen, werkelijk zeggen: "Ik ben er voor je."

woensdag 5 maart 2014

nek nominaties

"Zwakkeling", "mietje", "dwaze"; enkele van de termen die gebruikt worden tov jongeren die NIET meedoen aan de neknominaties (die de laatste dagen ook in Vlaanderen bij veel jongeren erg populair worden) of aan jongeren die volgens anderen niet "voldoende" drinken in hun filmpje.
Ik zeg: je moet STERK zijn om niet mee te doen. Zwicht of val niet voor de zwakke rage om zoveel mogelijk ad fundum tedrinken. Veel jongeren weten niet wat hun grenzen zijn, jij misschien wel, maar de volgende misschien niet.
Wie durft? Wie is sterk genoeg van zichzelf om "NEE" te zeggen en er voor uit te komen? Ben je een zwakkeling die volgzaam meedoet om niet uit de boot te vallen, of ben je iemand die ZELF durft kiezen?
Ik daag je uit en nomineer je om NIET mee te doen. Da's pas lef hebben.