woensdag 4 april 2012

onvoorspelbare God

Onverwacht
"Onverwacht ontmoeten" is een heerlijke categorie want het bepaalt me steeds bij de gedachte: Was dit echt wel onverwacht, wat ik hier tegenkwam? Bij God is dat meestal wel het geval. Niet dat God zo wispelturig is, Zijn wil is duidelijk. Maar onvoorspelbaar is Hij wel! God is allesbehalve cliche (of is dat op zich al een cliche uitspraak?). Noem mij twee verhalen in de bijbel waarbij God identiek te werk gaat. Zijn karakter, zijn hart, zijn verlangen en plan, is allemaal wel duidelijk te vinden, maar telkens weer kiest Hij ervoor om op een andere manier te werk te gaan.
God is onvoorspelbaar
Denk aan Gideon, die met 300 man lawaai moest gaan maken om de vijand te verslaan ipv te vechten met zijn leger van 32 000 mannen. Denk aan Goliath, die werd verslagen door een herdertje met een paar stenen ipv door het leger dat er met open mond naar stond te gapen. Denk aan de Moabieten, die werden verslagen in de vallei doordat ze zich lieten misleiden door de kleur die het zonlicht aan het water gaf. Denk aan Jezus op een bruiloftsfeest water in wijn veranderde. Telkens is diezelfde God weer op een andere manier tewerk gegaan.
Saai christelijk leven
Toch merk ik dat ons christen leven behoorlijk saai kan zijn. Bijna alle ontmoetingen staan gepland in de agenda (en ik zou zelf niet anders willen!) maar heel vaak staan ook onze verwachtingen reeds gepland. Met die bijeenkomsten willen we dat doel bereiken, met dat project hopen we die strategie te volgen, enzovoort. We worden zo specifiek in het neerpennen van onze verwachtingen, dat we geen ruimte meer scheppen voor God. Om die ruimte dan toch te geven, plannen we soms een avond in met een studie over het luisteren naar God, Zijn Wil verstaan. En ook op die avonden hoor je dan vaak de dingen die je al weet, maar krijgt God nog steeds niet de ruimte om echt datgene te doen dat je niet had verwacht.
Met God leven
Herkenbaar? Misschien niet, misschien ben ik de enige die dit zo ervaart. Maar het komt hierop neer: Hoe meer je God leert kennen en toelaat in je leven, hoe meer je gaat beseffen hoe onvoorspelbaar Hij is. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer risico je durft te nemen in het leven, omdat je weet dat je het voor Hem doet en dat Hij je beschermt. Soren Kierkegaard noemde verveling de bodem van alle kwaad. Je kunt niet tegelijkertijd als christen leven en een saai leven leiden. Vaak is het een saai leven met het label christen, maar dat is in geen geval hetzelfde. Deze onverwachte ontmoetingen kun je overigens enkel tegenkomen als je met God leeft. Als je ziet dat God iets doet. Daar faal ik enorm in, maar toch kwam ik onlangs twee lessen tegen die ik niet had verwacht, en ik wil ze gewoon met jullie delen.
Lessen van God
De eerste is in het verhaal van palmzondag: Jezus die op de ezel Jeruzalem binnenrijdt en de mensen die Hem als Koning toejuichen met Hosanna, de Koning komt! De discipelen leggen hun mantels neer als loper. Terwijl ik dit biddend aan het lezen was, werd ik plots overvallen met deze gedachte: Welke mantels leg ik nog af voor Jezus? In plaats van het verhaal historisch te lezen, zoals ik dat jaarlijks doe naar gewoonte, werd het plots iets persoonlijks. Leg ik mijn mantel neer voor Jezus, wat het ook kost? Ik had die gedachte niet zien aankomen want ik was naar Pasen toe aan het werken. Toch sprak God tot mijn hart.
De tweede was in het verhaal in de tuin van Getsemane, waar Jezus bidt en met angst vooruit kijkt naar wat gaat gebeuren. De discipelen vielen in slaap en normaal leert dit verhaal mij telkens om stil te staan bij het trouw bidden en waken. Deze keer niet. Deze keer moest ik denken aan al die mensen die ik teleurstel. Al die mensen die een dringende nood hebben, die in angst leven en zich naar mij keren en zien dat ik in slaap gevallen ben. Het boeit mij niet. Blijf ik trouw aan mijn naasten en heb ik oor voor hun noden? Kennen ze mij zelfs bij naam?
Mijn mantel neerleggen voor Koning Jezus en biddend waken als vriend voor diegenen die mij nodig hebben. Daar wil ik voor tekenen. Daar bid ik dan ook voor. God zal ons die lessen alleen kunnen leren als we voor Hem openstaan en niet enkel voor onze eigen agenda.