donderdag 21 augustus 2008

brandnetelkoninkrijk

Ik zou graag een boek schrijven met de titel "Honderd redenen om geen christen te worden." Omdat ik denk dat vele mensen christen geworden zijn om de verkeerde reden, er wordt hen wat voorgehouden en ze zoeken naar geluk of een gesust geweten. Zo kan ik wel 100 redenen verzinnen waarom iemand juist niet moet kiezen om christen te worden. Ook niet om in de hemel te komen bijvoorbeeld. Allemaal zo egoistisch, zelfs tot bekering komen om rein te worden, als het je daarom te doen is, pffff geweten sussen noem ik dat. Ah ja ook niet om ergens bij te horen en ook niet omdat je ouders hetzelfde geloven. Al die onzin moeten we wegmaaien en vervangen door een nederige houding waarin je durft toegeven dat de wereld niet om jou draait. Bwa, het boek komt wel eens, ik ga het er vandaag niet over hebben.

Ik kan wel boeken vol schrijven over kerk zijn en christen zijn in de 21e eeuw, de kerk van vandaag maakt zoveel fouten naar de samenleving toe. We zijn zo super onrelevant he. En ja, veroordelend en ouderwets. En we zijn ook nog eens chinees aan het spreken, mensen snappen totaal niet meer wat we zeggen. We zijn niet meer in touch met de wereld om ons heen. Persoonlijk wel vaak, maar als kerk/gemeente niet. Er moeten drastisch dingen veranderen. Al die onzinnige bezigheden die niemand snapt moeten we wegmaaien en vervangen door gehoorzaamheid aan Gods Woord en door creativiteit in het zoeken naar hoe we Zijn Woord kunnen overbrengen en toepassen in de wereld waarin we leven.

Ik vind het dan jammer om te zien dat diegenen die willen vernieuwen dan ook vaak water bij de wijn doen en het evangelie gaan lopen aanpassen om het aantrekkelijker te maken. Aanstekelijk christen zijn, postmodern doen, open staan voor andere denkwijzen. De kerk relevant maken is 1 ding. De Bijbel aanpassen aan de wereldse normen is iets anders. Bah, ga dan gewoon een andere religie stichten ofzo. Al die compromissen en verwaterde evangelies moeten we wegmaaien en vervangen door te leren opvolgen wat we van Jezus' en Paulus' woorden mogen ontdekken. De Bijbel IS relevant voor vandaag en voor iedereen in onze samenleving. Maar ja, ik ging het daar ook niet over hebben.

Wat ik wilde neerpennen was het volgende. Ik ben al een tijdje druk bezig in de tuin. Het is een tuin die in jaren niet meer is onderhouden. Mensen woonden hier altijd maar een paar jaar, en deden altijd netjes het gras af, maar meer niet. Zo ben ik ook hoor, maar ik ben het een beetje beu, vooral die brandnetelwildernis achterin die we eigenlijk niet zien maar die er wel al jaren een koninkrijk heeft gevestigd. Die heb ik gisteren en vandaag verwoest. Ik heb overwonnen. En ik ga hem vervangen door een bloementuin, zoals dat ooit eens het geval was. En ik heb ook heel wat onkruid weggehaald in het stuk daar vlak voor. Ik heb ontdekt dat er een stoep is van ongeveer 50 tegels groot, die volledig onder het onkruid was bedekt. Dat heb ik allemaal weggehaald. Het brandnetelkoninkrijk is verwoest en ik ben de grote overwinnaar! De stoeptegels zijn terug zichtbaar en ik ben de grote ontdekker! De stoeptegels horen daar, het onkruid niet!

Wat er niet hoort, moet je wegmaaien en vervangen door wat deugt.

Zo dat wou ik even kwijt.