maandag 17 december 2012

een jaloerse GodHow He loves us - PAL 14: God houdt van jou!
Omdat dit vanavond het themalied was op PAL 14, heb ik dit stukje van een paar maand geleden vertaald. Laat het tot je hart spreken.
Tijdens TeenStreet deze zomer, nadat ik daar drie dagen ziek in bed had gelegen, liep ik de grote zaal binnen, waar meer dan 3000 tieners en hun leiding olv The Outbreakband het lied "How He Loves" aan het zingen waren, een lied dat ik nooit eerder had gehoord. Het lied raakte mijn hart en deed me denken over mijn leven - in een mum van tijd.

Gods karakter
De eerste regel "He is jealous for me" vat zoveel samen van wie God echt is. God speelt niet met onze gevoelens, God manipuleert niet, Hij is geen control freak, Hij is niet de slechterik die er plezier in heeft mensen te straffen, Hij is niet degene die met aardbevingen en overstromingen smijt om ons te waarschuwen, Hij dwingt mij tot niets. Hij is ook niet mijn kameraadje die alles tolereert wat ik doe. Nee, God is een jaloerse God. En bij God is jaloersheid iets goeds, want Hij is volmaakt goed. Jaloersheid betekent dat Hij om me geeft, Hij houdt van me en Hij kan het niet hebben wanneer we onze tijd, ons leven verdoen aan andere dingen. Het kwetst Hem wanneer we dingen doen die Hem niet eren. Maar bij God betekent jaloersheid ook dat Hij geduldig is, Hij is zachtmoedig, Hij is vriendelijk, Hij is genadig. Hij wacht tot ik mij terug tot Hem keer, elke keer opnieuw. Hij is een rots die niet wankelt. Het zinnetje "He is jealous for me" betekent dat Hij ernaar verlangt dat ik stop met egoïstische zaken, en dat Hij voldoende om mij geeft, voldoende liefde heeft om toch weer door te gaan met mij, als ik terugkom. Zoals je het mag horen in het lied "Coming back" van Indian Summer.

Gods liefde
Hij houdt van ons, dat is het centrale thema hier. Het is een zachtmoedig lied, sommige regels zijn erg poëtisch, je moet ze goed bestuderen, wil je het hele idee snappen. Ik hou normaal niet van dit soort liedjes, maar bij deze is er zo een samenhang met wie God werkelijk is, met wat de Bijbel ons onderwijst, en met de realiteit van Gods liefde in ons dagelijks leven. Elk deel van het lied werkte er naartoe om ons te confronteren met de waarheid en diepgaande liefde die God voor ons heeft.
Wat er ook gebeurt met ons, Gods liefde verandert niet.

Onze reactie op zonde
Voor sommigen kan zo een confrontatie met zonde verlammend werken. Nergens in de Bijbel zien we dat we door onze zonde zouden moeten stoppen met God te zoeken. Het tegenovergestelde is waar: keer terug tot God! Maar zo vaak voelen we ons verlamd; Ik hoorde net dat God jaloers is, en ja, ik ben weer het verkeerde pad op gegaan, dus nu ga ik zitten tobben en huilen over mijn zonde. Maar voor ik het weet, is dat het enige wat ik doe.
Maar weet je, dat is niet wat God wil voor ons! We moeten nederig zijn, we moeten ons van zonde bekeren, we moeten stoppen met egoïstische daden, maar nooit betekent dat dat we er depressief van moeten worden en onszelf moeten stilleggen in de zin van "Ik kan God of anderen niet dienen want ik heb gezondigd." Door onszelf zo te straffen, verspillen we veel tijd, en weet je, dat op zich is ook alweer zonde. Het betekent namelijk dat we Gods vergeving, Gods liefde, Gods ware genade niet hebben begrepen en dat we liever onszelf nog een tijdje blijven straffen.

Een orkaan van vreugde
Neeeeeeeee, want dan verandert het rustig mooie lied in een orkaan en we zingen "I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us!" Zulke krachtige woorden dat ze me doen wenen, ik huil tranen van vreugde, want plots besef ik weer dat Gods genade, Gods vergeving, Zijn liefde niet een theoretisch stuk is van een religieuze deal. Het is echt, het is waar, en het gaat zo diep! Zulke liefde van zo een heilige God kan enkel die vreugde als resultaat hebben!
De gedachte dat ik puur door genade van God mag verdergaan zorgt werkelijk dat "my heart turns violently inside of my chest" zoals het lied zegt. Ik leef op genade! God is een genadig God, wanneer ga ik het ooit leren?
Zulke liefde van zo een heilige God, dat is mijn drijfveer. Het is mijn reden om 's morgens uit mijn bed te komen, want Hij verandert niet!
Luister naar het lied als je even tijd hebt. Laat de waarheid van Gods liefde in je hart zinken vandaag en laat zijn liefde en genade je zuurstof zijn voor elke dag, van nu tot in eeuwigheid.
Ah, en ik ga mijn zonden niet openbaar neerschrijven hier, als je wilt verder praten of vragen hebt, stuur gerust een mailtje of berichtje, zo kunnen we elkaar bemoedigen om heilig te blijven, vervuld met vreugde en genade!

vrijdag 14 september 2012

koninkrijk

Jezus zegt dat het koninkrijk der hemelen is voor de armen van geest, voor de nederigen, voor de vervolgden. Jezus zegt ook dat we niet dit koninkrijk binnen kunnen gaan door goede daden of door ons aan de wet te houden.

Wat is nu dat koninkrijk van God? Hoewel ik weet dat men het er eeuwenlang over oneens is geweest, en dat ook vandaag nog steeds mensen verschillen van mening, zijn er toch een aantal dingen die duidelijk zijn. Het koninkrijk van God is de plaats waar God als Koning heerst. Dat is in feite de definitie van elk koninkrijk. Degene wiens koninkrijk het is, is degene die er regeert.

Op de theologische opleiding schetste men het altijd zo: het koninkrijk van God is "al reeds maar nog niet". Dit wil zeggen: Vandaag, hier op deze aarde neemt het koninkrijk van God reeds gestalte, maar niet volledig.  Er zijn mensen die hun leven niet door God laten leiden en er zijn mensen die dat wel doen of tenminste bereid zijn om dat te willen doen. God heerst waar Hij binnengelaten wordt. Hij dringt zich niet op. God gaf ons de keuze om met of zonder Hem te leven. Hij laat ons ook echt die keuze. Hij gaat niet heersen over het leven van iemand die Hem niet wil.

Gods Koninkrijk is nog niet volledig. Het is werkelijk iets van hier en nu, maar ook iets van het hiernamaals. Nu is er nog onvolmaaktheid en zonde, ook in de levens van christenen uiteraard. Na de dood, als we zullen opstaan en eeuwig leven zullen ontvangen, zal God volledig kunnen heersen en dan is Zijn Koninkrijk vervolledigd.

Ik ervaar bijvoorbeeld het koninkrijk van God in mijn eigen leven als ik stilsta bij de opvoeding van onze kinderen of bij het opmaken van budgetten. Dan mag ik weten dat God over mijn leven heerst, en zelfs al zie ik geen oplossing voor een bepaald probleem, of voor morgen, ik mag wel weten dat God mij leidt.

Ook heeft dit gevolgen in mijn keuzes van elke dag. Er zijn momenten dat ik echt mijn eigen koninkrijk aan het promoten ben. Wanneer ik zondig of fouten maak of wanneer ik dingen doe die goed lijken, maar ik doe het uit eigen belang.

Het koninkrijk van God krijgt ook gestalte als ik wordt geconfronteerd met de wereld waarin ik leef. Wanneer ik hoor dat miljoenen mensen vandaag de dag nog verhandeld worden als slaven. Wanneer ik hoor dat christelijke kerken oordelen en een stigma zetten op bepaalde bevolkingsgroepen zonder dat dit van hen gevraagd wordt. Dan ook komt het koninkrijk van God om de hoek kijken, want dan krijg ik de keuze: Ga ik die mensen liefhebben en verdedigen zoals Jezus dat zou doen, of ga ik met de massa mee?

Te vaak hebben christenen hun verantwoordelijkheid afgewimpeld door te beweren dat het Koninkrijk van God volledig iets is van het hiernamaals. Zolang we maar de hemel binnengaan is alles goed. Goed zijn voor je medemens, weigeren om te discrimineren of mensen dienen werd zo een bijkomstigheid. Maar ook dit is puur het Koninkrijk van God. Zoals de barmhartige Samaritaan een vreemdeling hielp, zo moeten wij ook weten dat het Gods vraag is om vandaag al Zijn Koninkrijk gestalte te geven. Dit is gehoorzaamheid. Je naaste liefhebben.

dinsdag 11 september 2012

succes? nee dank u

Onlangs werd ik plots geconfronteerd met het gigantische verschil tussen succes en zegen. Het overviel me een beetje. Met het blote oog kun je het verschil vaak niet zien, al zeker niet in het leven van een ander (en waarom zou je dat proberen he?), maar het verschil is cruciaal. Het is een verschil tussen leven of dood.
Succes is iets dat je bereikt dankzij je eigen inzet. Zegen is iets dat God in leven bracht en dat Hem eert en ook anderen zegent.
Succes behalen is fantastisch, geweldig, een hoogtepunt! Zegen is adembenemend, overweldigend, onwaarschijnlijk maar toch echt!
Als je succes ervaart, word je vaak gevuld met vreugde en je vraagt je af wat er nu ooit beter zou kunnen zijn. Als je Gods zegen ervaart, dan loop je over van vreugde en wil je nooit terug naar je eigen succesverhaal.
Mijn eigen succes verhalen hebben nooit lang geduurd. De momenten dat ik Gods zegen mocht ervaren, hebben vandaag nog steeds impact op anderen en zullen dat voor eeuwig hebben.
Voor succes heb je wilskracht nodig, een doelgerichtheid, een gedrevenheid, om je plannen te doen slagen. Voor zegen laat je al je wilskracht, je doelen en je kracht los en geef je alles over aan God, zodat Hij jouw plannen kan gebruiken om Zijn plannen te doen slagen.
Als het cijfer 10 je doel is, dan kun je met veel succes misschien een 9,9 halen. Maar met hetzelfde doel van 10, haal je met Gods zegen vaak een miljoen dat zich blijft vermenigvuldigen.
Ik kan het niet anders uitleggen. Misschien moet ik de komende weken wat concrete verhalen neerschijven om het verschil aan te tonen.

maandag 21 mei 2012

mijn broer en ik

Wie ben ik en wie is hij?

Voor sommige mensen klinkt het heel vreemd als ik zeg dat ik steeds word verward met mijn broer, maar toch is het zo!
Mijn broer Henri wordt vaak aangesproken als Johan en ik word soms wel eens voorgesteld als Henri. Toen we eens samen op bezoek waren in een jeugdgroep waar Henri was uitgenodigd om te spreken, keken de jongeren allemaal in mijn richting toen men Henri het woord gaf. De verwarring was weer leuk toen niet ik, maar Henri ging praten. De leukste ervaring in onze verwarringsmomenten was dat er iemand heel enthousiast naar me toe kwam om de groeten te doen aan mijn broer Johan met zijn lange haar.
Johan:Henri, vooraleer we verder gaan, zullen we even aan iedereen duidelijk maken wie nu wie is? 
Henri:Strak plan, ik ben Henri en ik ben degene met een baard.
Johan:Ok, bedankt, dat is duidelijk!
Maar nu... Wie is Jezus? De vraag lijkt soms bijna uit den boze te zijn, maar als je mensen op straat de vraag stelt, zeggen ze tot mijn verbazing: "Dat ben ik zelf!". Volgens velen is Hij een profeet, maar zeker niet meer dan dat. Henri, ik stel nu de vraag aan jou! Wie is Jezus?
Henri:Een van de beste manieren om uit te leggen wie Jezus is, is met het Griekse woordje ICHTHUS (?????). Dit woordje betekent "vis", maar elke letter apart heeft in het Grieks ook een betekenis. In de vroege kerk werden christenen geruime tijd vervolgd. Om toch een manier te vinden om elkaar te herkennen als christen, gebruikte men een eenvoudig vissymbool. De vis stond dus voor het Griekse woord ICHTHUS en werd begrepen als "Jezus, Christus, Gods, Zoon, Redder. 
Jezus Christus is de Messias, de ware Zoon van God, de beloofde Redder die de mensheid bevrijd heeft van zonde, voor eeuwig, door genade. Christenen erkennen Hem als hun Redder en Heer. Zo verklaren wij onder andere wie Jezus volgens ons is. Hij is niet zomaar een profeet, nee Hij is Gods Zoon.

Johan:Dat is duidelijk!
Henri:Ik kan daar nog veel woorden over kwijt, en dat zou best boeiend en zelfs belangrijk zijn. Maar tegelijkertijd wil ik iedereen uitdagen hier een stapje verder in te gaan. Er wordt gezegd dat onze daden veel meer spreken dan onze woorden en uit ervaring zie ik dat het klopt. Als ik wil weten wat voor visie iemand heeft, waar iemand passie voor heeft, waar iemand echt voor staat, dan kan ik wel luisteren naar wat hij beweert, maar ik bereik veel meer als ik ga kijken naar hoe hij zich gedraagt. En zo is het ook bij geloof. We kunnen van alles belijden en allerlei waarheid verkondigen met onze woorden. En dat is goed. Maar als we het niet bevestigen met onze houding, ons gedrag, onze innerlijke mens, dan bewijst dit het tegendeel: onze levensstijl toont wat we werkelijk geloven.

Johan:Zoals Jakobus schrijft: "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf." (Jakobus 1)

Henri:Of Paulus! In zijn brief aan de Romeinen lezen we in het 12de hoofdstuk dat we moeten veranderen door onze gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van ons wil. Het gaat dus om de gezindheid, onze houding, en niet enkel onze woorden. Johannes schrijft in zijn evangelie in het 17de hoofdstuk dat Jezus zelfs bidt voor eenheid onder christenen, omdat daardoor mensen zullen gaan geloven dat Jezus werkelijk Gods Zoon is (vers 23). Uit onze daden zien mensen wat we geloven.

Johan:En nu praktisch?

Henri:Ja, inderdaad, wat doen we daarmee? Als we stilstaan bij de vraag "Wie is Jezus?" gaan we dan naar mooie zinnen en samenvattingen zoeken? Of gaan we het ook demonstreren met ons leven? Een gevaar is dat we alles zo goed weten in theorie, maar in praktijk het omgekeerde toepassen. Vergeet dan nooit dat dat laatste hetgeen is dat mensen onthouden. En ook God ziet ons hart aan en niet enkel onze woorden.

Johan:Dank je!

Henri:Ik heb nog een vraag aan de lezers: Wie is Jezus volgens jouw levensstijl?
Johan:Een boel vragen en die roepen zoals het hoort nog meer vragen op. Waar men de vraag nu ook al een aantal weken stelt is bij Pure Praise.(waar ik toevallig nogal bij betrokken ben) Na een paar weken bijbelfiguren raden gaan we zaterdag met z'n allen nog eens goed stilstaan bij wie Jezus nu echt is!

Zaterdag 2 Juni (Overmorgen) in Zaventem.
www.purepraise.be

Bedankt Henri!

For the record: Ik (Johan) ben dus degene met de baard!

woensdag 4 april 2012

onvoorspelbare God

Onverwacht
"Onverwacht ontmoeten" is een heerlijke categorie want het bepaalt me steeds bij de gedachte: Was dit echt wel onverwacht, wat ik hier tegenkwam? Bij God is dat meestal wel het geval. Niet dat God zo wispelturig is, Zijn wil is duidelijk. Maar onvoorspelbaar is Hij wel! God is allesbehalve cliche (of is dat op zich al een cliche uitspraak?). Noem mij twee verhalen in de bijbel waarbij God identiek te werk gaat. Zijn karakter, zijn hart, zijn verlangen en plan, is allemaal wel duidelijk te vinden, maar telkens weer kiest Hij ervoor om op een andere manier te werk te gaan.
God is onvoorspelbaar
Denk aan Gideon, die met 300 man lawaai moest gaan maken om de vijand te verslaan ipv te vechten met zijn leger van 32 000 mannen. Denk aan Goliath, die werd verslagen door een herdertje met een paar stenen ipv door het leger dat er met open mond naar stond te gapen. Denk aan de Moabieten, die werden verslagen in de vallei doordat ze zich lieten misleiden door de kleur die het zonlicht aan het water gaf. Denk aan Jezus op een bruiloftsfeest water in wijn veranderde. Telkens is diezelfde God weer op een andere manier tewerk gegaan.
Saai christelijk leven
Toch merk ik dat ons christen leven behoorlijk saai kan zijn. Bijna alle ontmoetingen staan gepland in de agenda (en ik zou zelf niet anders willen!) maar heel vaak staan ook onze verwachtingen reeds gepland. Met die bijeenkomsten willen we dat doel bereiken, met dat project hopen we die strategie te volgen, enzovoort. We worden zo specifiek in het neerpennen van onze verwachtingen, dat we geen ruimte meer scheppen voor God. Om die ruimte dan toch te geven, plannen we soms een avond in met een studie over het luisteren naar God, Zijn Wil verstaan. En ook op die avonden hoor je dan vaak de dingen die je al weet, maar krijgt God nog steeds niet de ruimte om echt datgene te doen dat je niet had verwacht.
Met God leven
Herkenbaar? Misschien niet, misschien ben ik de enige die dit zo ervaart. Maar het komt hierop neer: Hoe meer je God leert kennen en toelaat in je leven, hoe meer je gaat beseffen hoe onvoorspelbaar Hij is. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer risico je durft te nemen in het leven, omdat je weet dat je het voor Hem doet en dat Hij je beschermt. Soren Kierkegaard noemde verveling de bodem van alle kwaad. Je kunt niet tegelijkertijd als christen leven en een saai leven leiden. Vaak is het een saai leven met het label christen, maar dat is in geen geval hetzelfde. Deze onverwachte ontmoetingen kun je overigens enkel tegenkomen als je met God leeft. Als je ziet dat God iets doet. Daar faal ik enorm in, maar toch kwam ik onlangs twee lessen tegen die ik niet had verwacht, en ik wil ze gewoon met jullie delen.
Lessen van God
De eerste is in het verhaal van palmzondag: Jezus die op de ezel Jeruzalem binnenrijdt en de mensen die Hem als Koning toejuichen met Hosanna, de Koning komt! De discipelen leggen hun mantels neer als loper. Terwijl ik dit biddend aan het lezen was, werd ik plots overvallen met deze gedachte: Welke mantels leg ik nog af voor Jezus? In plaats van het verhaal historisch te lezen, zoals ik dat jaarlijks doe naar gewoonte, werd het plots iets persoonlijks. Leg ik mijn mantel neer voor Jezus, wat het ook kost? Ik had die gedachte niet zien aankomen want ik was naar Pasen toe aan het werken. Toch sprak God tot mijn hart.
De tweede was in het verhaal in de tuin van Getsemane, waar Jezus bidt en met angst vooruit kijkt naar wat gaat gebeuren. De discipelen vielen in slaap en normaal leert dit verhaal mij telkens om stil te staan bij het trouw bidden en waken. Deze keer niet. Deze keer moest ik denken aan al die mensen die ik teleurstel. Al die mensen die een dringende nood hebben, die in angst leven en zich naar mij keren en zien dat ik in slaap gevallen ben. Het boeit mij niet. Blijf ik trouw aan mijn naasten en heb ik oor voor hun noden? Kennen ze mij zelfs bij naam?
Mijn mantel neerleggen voor Koning Jezus en biddend waken als vriend voor diegenen die mij nodig hebben. Daar wil ik voor tekenen. Daar bid ik dan ook voor. God zal ons die lessen alleen kunnen leren als we voor Hem openstaan en niet enkel voor onze eigen agenda.

zondag 1 januari 2012

ik wens je vrijheidIk droom van een 2012 waarin mensen echte vrijheid mogen ontdekken. Wie zoekt dat niet, vrijheid? Ik droom ervan dat mensen mogen zeggen: 2012, dat was het jaar dat mijn ketenen gebroken werden!
Zovelen zijn gebonden, door foute relaties, door verplichtingen, door religieus fanatisme, door werkdruk en ambitie, door een laag zelfbeeld, door depressie en burn-outs, door alcoholverslaving, door pornografie. Of gewoon door hun eigen <ik>. We zitten vast en moeten kunstmatig alles op alles zetten om elke dag weer aan die verwachtingen te voldoen. Dingen die we onszelf opleggen, wetten die we voor onszelf hebben verzonnen of verwachtingen van anderen die we ons inbeelden, maar waaraan we wel denken te moeten voldoen.
Christen of niet, iedereen kan vast zitten aan iets en voor je het weet heeft het je leven overgenomen en wordt je er helemaal door gecontroleerd. Je zit vast aan kettingen, vastgebonden en je kunt nergens meer heen. Je weet ook niet hoe je eruit moet geraken.
Als ik dan dit lied van Chris Tomlin hoor "No Chains On Me", dan besef ik plots terug hoe het is om VRIJ te zijn. Vrij van al die bovenstaande dingen. En het gekke is, die vrijheid vind je bij God zelf. Degene van wie zovelen een beeld hebben dat hij juist mensen wil vastketenen door wetten en verplichtingen. Maar nee, leven, werkelijk leven zoals je bedoeld bent, is leven in harmonie met je Schepper. Met Kerst hoorden we veel over Jezus, en Hij is degene die ons vrijheid en leven geeft! Jezus vernederde zichzelf door als Gods Zoon naar de aarde te komen als mens en alle gebrokenheid en gebondenheid en zonde en pijn te verbreken en vrij te maken! In de Bijbel lezen we wat Jezus kwam doen: Hij kwam om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Jezus bevrijdt ons van alles.
Het enige wat ons te doen staat, is ons leven in Gods handen te leggen. Hij verwacht niet dat we op 1 dag volmaakt worden en ons plots aan alle kerkelijke regeltjes gaan houden. Hij wil enkel ons hart. Hij vraagt dat we niet meer onze eigen ik of onze eigen verwachtingen op de eerste plaats zetten, maar dat we zijn bedoeling met ons leven leren ontdekken. Alle muren die we zelf hebben opgebouwd om onszelf in te dekken, mogen dan afgebroken worden, en dan kunnen we ontdekken wat werkelijk vertrouwen en geloof is: Loslaten.
God bedoelde ons om in harmonie met hem en met elkaar te leven. Dat is ook wat Jezus als hoogste gebod geeft: God liefhebben en mensen liefhebben. Als we die keuze maken, dan geeft God ons een innerlijke en diepe vrijheid van alle dingen waar we aan vast zitten. Hij geeft een rust en vrede die we enkel bij God kunnen vinden. En dit niet enkel eenmalig, maar keer op keer op keer, dit vergeten christenen vaak, dat ook zij nog Jezus nodig hebben om elke dag in harmonie met God te kunnen leven. Daarmee hebben we geen antwoord op al onze vragen over het lijden en onrecht, over theologie of geloof, maar daarmee hebben we wel een basis om te mogen ontdekken waarvoor wij hier op de aarde zijn: God zelf!
Zoals het lied zegt: als een losgeslagen trein (beeld het je in), zo VRIJ zijn we als we gaan ontdekken wie God is en wat Hij eigenlijk bedoelde met het leven van de mens. Ik wens jullie een 2012 waarin jullie die vrede en vrijheid mogen ontdekken en dat je dit lied op 31 december 2012 uitbundig mag meezingen!