zondag 1 januari 2012

ik wens je vrijheidIk droom van een 2012 waarin mensen echte vrijheid mogen ontdekken. Wie zoekt dat niet, vrijheid? Ik droom ervan dat mensen mogen zeggen: 2012, dat was het jaar dat mijn ketenen gebroken werden!
Zovelen zijn gebonden, door foute relaties, door verplichtingen, door religieus fanatisme, door werkdruk en ambitie, door een laag zelfbeeld, door depressie en burn-outs, door alcoholverslaving, door pornografie. Of gewoon door hun eigen <ik>. We zitten vast en moeten kunstmatig alles op alles zetten om elke dag weer aan die verwachtingen te voldoen. Dingen die we onszelf opleggen, wetten die we voor onszelf hebben verzonnen of verwachtingen van anderen die we ons inbeelden, maar waaraan we wel denken te moeten voldoen.
Christen of niet, iedereen kan vast zitten aan iets en voor je het weet heeft het je leven overgenomen en wordt je er helemaal door gecontroleerd. Je zit vast aan kettingen, vastgebonden en je kunt nergens meer heen. Je weet ook niet hoe je eruit moet geraken.
Als ik dan dit lied van Chris Tomlin hoor "No Chains On Me", dan besef ik plots terug hoe het is om VRIJ te zijn. Vrij van al die bovenstaande dingen. En het gekke is, die vrijheid vind je bij God zelf. Degene van wie zovelen een beeld hebben dat hij juist mensen wil vastketenen door wetten en verplichtingen. Maar nee, leven, werkelijk leven zoals je bedoeld bent, is leven in harmonie met je Schepper. Met Kerst hoorden we veel over Jezus, en Hij is degene die ons vrijheid en leven geeft! Jezus vernederde zichzelf door als Gods Zoon naar de aarde te komen als mens en alle gebrokenheid en gebondenheid en zonde en pijn te verbreken en vrij te maken! In de Bijbel lezen we wat Jezus kwam doen: Hij kwam om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Jezus bevrijdt ons van alles.
Het enige wat ons te doen staat, is ons leven in Gods handen te leggen. Hij verwacht niet dat we op 1 dag volmaakt worden en ons plots aan alle kerkelijke regeltjes gaan houden. Hij wil enkel ons hart. Hij vraagt dat we niet meer onze eigen ik of onze eigen verwachtingen op de eerste plaats zetten, maar dat we zijn bedoeling met ons leven leren ontdekken. Alle muren die we zelf hebben opgebouwd om onszelf in te dekken, mogen dan afgebroken worden, en dan kunnen we ontdekken wat werkelijk vertrouwen en geloof is: Loslaten.
God bedoelde ons om in harmonie met hem en met elkaar te leven. Dat is ook wat Jezus als hoogste gebod geeft: God liefhebben en mensen liefhebben. Als we die keuze maken, dan geeft God ons een innerlijke en diepe vrijheid van alle dingen waar we aan vast zitten. Hij geeft een rust en vrede die we enkel bij God kunnen vinden. En dit niet enkel eenmalig, maar keer op keer op keer, dit vergeten christenen vaak, dat ook zij nog Jezus nodig hebben om elke dag in harmonie met God te kunnen leven. Daarmee hebben we geen antwoord op al onze vragen over het lijden en onrecht, over theologie of geloof, maar daarmee hebben we wel een basis om te mogen ontdekken waarvoor wij hier op de aarde zijn: God zelf!
Zoals het lied zegt: als een losgeslagen trein (beeld het je in), zo VRIJ zijn we als we gaan ontdekken wie God is en wat Hij eigenlijk bedoelde met het leven van de mens. Ik wens jullie een 2012 waarin jullie die vrede en vrijheid mogen ontdekken en dat je dit lied op 31 december 2012 uitbundig mag meezingen!