vrijdag 14 september 2012

koninkrijk

Jezus zegt dat het koninkrijk der hemelen is voor de armen van geest, voor de nederigen, voor de vervolgden. Jezus zegt ook dat we niet dit koninkrijk binnen kunnen gaan door goede daden of door ons aan de wet te houden.

Wat is nu dat koninkrijk van God? Hoewel ik weet dat men het er eeuwenlang over oneens is geweest, en dat ook vandaag nog steeds mensen verschillen van mening, zijn er toch een aantal dingen die duidelijk zijn. Het koninkrijk van God is de plaats waar God als Koning heerst. Dat is in feite de definitie van elk koninkrijk. Degene wiens koninkrijk het is, is degene die er regeert.

Op de theologische opleiding schetste men het altijd zo: het koninkrijk van God is "al reeds maar nog niet". Dit wil zeggen: Vandaag, hier op deze aarde neemt het koninkrijk van God reeds gestalte, maar niet volledig.  Er zijn mensen die hun leven niet door God laten leiden en er zijn mensen die dat wel doen of tenminste bereid zijn om dat te willen doen. God heerst waar Hij binnengelaten wordt. Hij dringt zich niet op. God gaf ons de keuze om met of zonder Hem te leven. Hij laat ons ook echt die keuze. Hij gaat niet heersen over het leven van iemand die Hem niet wil.

Gods Koninkrijk is nog niet volledig. Het is werkelijk iets van hier en nu, maar ook iets van het hiernamaals. Nu is er nog onvolmaaktheid en zonde, ook in de levens van christenen uiteraard. Na de dood, als we zullen opstaan en eeuwig leven zullen ontvangen, zal God volledig kunnen heersen en dan is Zijn Koninkrijk vervolledigd.

Ik ervaar bijvoorbeeld het koninkrijk van God in mijn eigen leven als ik stilsta bij de opvoeding van onze kinderen of bij het opmaken van budgetten. Dan mag ik weten dat God over mijn leven heerst, en zelfs al zie ik geen oplossing voor een bepaald probleem, of voor morgen, ik mag wel weten dat God mij leidt.

Ook heeft dit gevolgen in mijn keuzes van elke dag. Er zijn momenten dat ik echt mijn eigen koninkrijk aan het promoten ben. Wanneer ik zondig of fouten maak of wanneer ik dingen doe die goed lijken, maar ik doe het uit eigen belang.

Het koninkrijk van God krijgt ook gestalte als ik wordt geconfronteerd met de wereld waarin ik leef. Wanneer ik hoor dat miljoenen mensen vandaag de dag nog verhandeld worden als slaven. Wanneer ik hoor dat christelijke kerken oordelen en een stigma zetten op bepaalde bevolkingsgroepen zonder dat dit van hen gevraagd wordt. Dan ook komt het koninkrijk van God om de hoek kijken, want dan krijg ik de keuze: Ga ik die mensen liefhebben en verdedigen zoals Jezus dat zou doen, of ga ik met de massa mee?

Te vaak hebben christenen hun verantwoordelijkheid afgewimpeld door te beweren dat het Koninkrijk van God volledig iets is van het hiernamaals. Zolang we maar de hemel binnengaan is alles goed. Goed zijn voor je medemens, weigeren om te discrimineren of mensen dienen werd zo een bijkomstigheid. Maar ook dit is puur het Koninkrijk van God. Zoals de barmhartige Samaritaan een vreemdeling hielp, zo moeten wij ook weten dat het Gods vraag is om vandaag al Zijn Koninkrijk gestalte te geven. Dit is gehoorzaamheid. Je naaste liefhebben.

dinsdag 11 september 2012

succes? nee dank u

Onlangs werd ik plots geconfronteerd met het gigantische verschil tussen succes en zegen. Het overviel me een beetje. Met het blote oog kun je het verschil vaak niet zien, al zeker niet in het leven van een ander (en waarom zou je dat proberen he?), maar het verschil is cruciaal. Het is een verschil tussen leven of dood.
Succes is iets dat je bereikt dankzij je eigen inzet. Zegen is iets dat God in leven bracht en dat Hem eert en ook anderen zegent.
Succes behalen is fantastisch, geweldig, een hoogtepunt! Zegen is adembenemend, overweldigend, onwaarschijnlijk maar toch echt!
Als je succes ervaart, word je vaak gevuld met vreugde en je vraagt je af wat er nu ooit beter zou kunnen zijn. Als je Gods zegen ervaart, dan loop je over van vreugde en wil je nooit terug naar je eigen succesverhaal.
Mijn eigen succes verhalen hebben nooit lang geduurd. De momenten dat ik Gods zegen mocht ervaren, hebben vandaag nog steeds impact op anderen en zullen dat voor eeuwig hebben.
Voor succes heb je wilskracht nodig, een doelgerichtheid, een gedrevenheid, om je plannen te doen slagen. Voor zegen laat je al je wilskracht, je doelen en je kracht los en geef je alles over aan God, zodat Hij jouw plannen kan gebruiken om Zijn plannen te doen slagen.
Als het cijfer 10 je doel is, dan kun je met veel succes misschien een 9,9 halen. Maar met hetzelfde doel van 10, haal je met Gods zegen vaak een miljoen dat zich blijft vermenigvuldigen.
Ik kan het niet anders uitleggen. Misschien moet ik de komende weken wat concrete verhalen neerschijven om het verschil aan te tonen.