maandag 21 mei 2012

mijn broer en ik

Wie ben ik en wie is hij?

Voor sommige mensen klinkt het heel vreemd als ik zeg dat ik steeds word verward met mijn broer, maar toch is het zo!
Mijn broer Henri wordt vaak aangesproken als Johan en ik word soms wel eens voorgesteld als Henri. Toen we eens samen op bezoek waren in een jeugdgroep waar Henri was uitgenodigd om te spreken, keken de jongeren allemaal in mijn richting toen men Henri het woord gaf. De verwarring was weer leuk toen niet ik, maar Henri ging praten. De leukste ervaring in onze verwarringsmomenten was dat er iemand heel enthousiast naar me toe kwam om de groeten te doen aan mijn broer Johan met zijn lange haar.
Johan:Henri, vooraleer we verder gaan, zullen we even aan iedereen duidelijk maken wie nu wie is? 
Henri:Strak plan, ik ben Henri en ik ben degene met een baard.
Johan:Ok, bedankt, dat is duidelijk!
Maar nu... Wie is Jezus? De vraag lijkt soms bijna uit den boze te zijn, maar als je mensen op straat de vraag stelt, zeggen ze tot mijn verbazing: "Dat ben ik zelf!". Volgens velen is Hij een profeet, maar zeker niet meer dan dat. Henri, ik stel nu de vraag aan jou! Wie is Jezus?
Henri:Een van de beste manieren om uit te leggen wie Jezus is, is met het Griekse woordje ICHTHUS (?????). Dit woordje betekent "vis", maar elke letter apart heeft in het Grieks ook een betekenis. In de vroege kerk werden christenen geruime tijd vervolgd. Om toch een manier te vinden om elkaar te herkennen als christen, gebruikte men een eenvoudig vissymbool. De vis stond dus voor het Griekse woord ICHTHUS en werd begrepen als "Jezus, Christus, Gods, Zoon, Redder. 
Jezus Christus is de Messias, de ware Zoon van God, de beloofde Redder die de mensheid bevrijd heeft van zonde, voor eeuwig, door genade. Christenen erkennen Hem als hun Redder en Heer. Zo verklaren wij onder andere wie Jezus volgens ons is. Hij is niet zomaar een profeet, nee Hij is Gods Zoon.

Johan:Dat is duidelijk!
Henri:Ik kan daar nog veel woorden over kwijt, en dat zou best boeiend en zelfs belangrijk zijn. Maar tegelijkertijd wil ik iedereen uitdagen hier een stapje verder in te gaan. Er wordt gezegd dat onze daden veel meer spreken dan onze woorden en uit ervaring zie ik dat het klopt. Als ik wil weten wat voor visie iemand heeft, waar iemand passie voor heeft, waar iemand echt voor staat, dan kan ik wel luisteren naar wat hij beweert, maar ik bereik veel meer als ik ga kijken naar hoe hij zich gedraagt. En zo is het ook bij geloof. We kunnen van alles belijden en allerlei waarheid verkondigen met onze woorden. En dat is goed. Maar als we het niet bevestigen met onze houding, ons gedrag, onze innerlijke mens, dan bewijst dit het tegendeel: onze levensstijl toont wat we werkelijk geloven.

Johan:Zoals Jakobus schrijft: "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf." (Jakobus 1)

Henri:Of Paulus! In zijn brief aan de Romeinen lezen we in het 12de hoofdstuk dat we moeten veranderen door onze gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van ons wil. Het gaat dus om de gezindheid, onze houding, en niet enkel onze woorden. Johannes schrijft in zijn evangelie in het 17de hoofdstuk dat Jezus zelfs bidt voor eenheid onder christenen, omdat daardoor mensen zullen gaan geloven dat Jezus werkelijk Gods Zoon is (vers 23). Uit onze daden zien mensen wat we geloven.

Johan:En nu praktisch?

Henri:Ja, inderdaad, wat doen we daarmee? Als we stilstaan bij de vraag "Wie is Jezus?" gaan we dan naar mooie zinnen en samenvattingen zoeken? Of gaan we het ook demonstreren met ons leven? Een gevaar is dat we alles zo goed weten in theorie, maar in praktijk het omgekeerde toepassen. Vergeet dan nooit dat dat laatste hetgeen is dat mensen onthouden. En ook God ziet ons hart aan en niet enkel onze woorden.

Johan:Dank je!

Henri:Ik heb nog een vraag aan de lezers: Wie is Jezus volgens jouw levensstijl?
Johan:Een boel vragen en die roepen zoals het hoort nog meer vragen op. Waar men de vraag nu ook al een aantal weken stelt is bij Pure Praise.(waar ik toevallig nogal bij betrokken ben) Na een paar weken bijbelfiguren raden gaan we zaterdag met z'n allen nog eens goed stilstaan bij wie Jezus nu echt is!

Zaterdag 2 Juni (Overmorgen) in Zaventem.
www.purepraise.be

Bedankt Henri!

For the record: Ik (Johan) ben dus degene met de baard!