woensdag 24 december 2008

profetie vervuld in ultieme nederigheid

Met Kerst vieren christenen iets heel bijzonders.

Oorspronkelijk was er het Germaanse Midwinterfeest en dit feest werd door de christenen (Constantijn de Grote, de man die na zijn bekering ook de zondag als wekelijkse rustdag uitriep) in de 4e eeuw tot kerstfeest uitgeroepen. Nu wordt gegist dat Jezus waarschijnlijk in juni geboren was, maar dat doet er niet toe, het gaat er ons om dat we dit regelmatig vieren.

Ik schrijf dit eigenlijk voor iedereen die kerst viert, christen of niet.

Het evangelie is het verhaal van een eeuwenlange liefdesrelatie tussen God en de mensen en dat kun je niet in een notedop samenvatten. Er zijn er die dat proberen, maar ze doen altijd tekort aan de ware boodschap. God heeft een geweldig heilsplan met de mensheid en met elke individuele mens. Een prachtig en volmaakt plan! Ik ga hier dus geen samenvatting van het evangelie geven, maar slechts twee elementen eruit lichten, twee zaken die rechtstreeks met Kerst te maken hebben.

Ten eerste is er de profetie. Eeuwenlang werd in Israël de komst van een Verlosser, een gezalfde Koning voorspeld. Het volk Israël keek jarenlang uit naar iemand die hen zou bevrijden. Vaak werd er verkeerdelijk gedacht dat die iemand een koning zou zijn hier op aarde; een nieuwe koning van Israël na alle verdrukkingen. Toen Jezus uiteindelijk kwam, werd het langzaam duidelijk dat Hij geen aards koninkrijk zou stichten, maar een geestelijk Koninkrijk. De voorspellingen die je overal leest in het Oude Testament van de Bijbel, zijn allemaal letterlijk uitgekomen. Echt boeiend voor wie van geschiedenis houdt, uit zo'n studie kun je duidelijk opmaken dat Hij de Messias is! Bovendien is dat Koninkrijk bedoeld voor IEDEREEN, ook voor jou, niet enkel voor de joden die het toen verwachtten. Dat Koninkrijk is iets dat plaatsvindt in je hart, waarbij je de ultieme vrede met God en jezelf ontvangt (geen perfect leven!). (Vaag? Vraag!) Jezus is, zoals voorzegd, naar de aarde gekomen om ons te verlossen. Met Pasen vieren we zijn overwinning over de zonde en de dood: de enige manier tot God is Jezus Christus!

Ten tweede wil ik stilstaan bij het voorbeeld van Jezus die mens werd. Jezus is God, zoals je al eerder kon lezen op deze blog. Tweeduizend jaar geleden kwam Hij als baby, een echte mens dus, van vlees en bloed, op aarde. Hij gaf daarmee het ultieme voorbeeld van hoe wij met elkaar moeten omgaan. Stel je voor: God die ALLES gemaakt heeft, die almachtig is, die alles kan, wordt zelf een kwetsbaar mens. Hij voelde onze pijn, Hij maakte lijden mee zoals wij, Hij leefde onder de mensen als mens. Hij offerde al Zijn heerlijkheid, macht, kracht, heerlijkheid, alles, alles, alles op om ons te dienen. Hij kwam als een dienaar. En dat lees je ook in de evangelieën, Hij was een nederig mens, iemand die anderen diende. Daarmee stelde Hij het voorbeeld. Hoe dienstbaar zijn wij tegenover anderen? Hoe nederig durven wij zijn in een tijd als deze, waar wij westerlingen alles hebben wat we willen?

Kerst is Gods belofte vervuld zien worden. Kerst is het ultieme voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid.

Zoals iemand mij vandaag mailde:
Sommige mensen zouden wel God willen zijn…
Maar God die méns wil zijn,
da’s Kerst ten voeten uit!

Merry Christmas! Reacties welkom!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen