donderdag 4 december 2008

wereldgelijkvormig

Romeinen 12:2: "U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is."


Hmmm. "veranderen door uw gezindheid te vernieuwen" ... Hoe leg je dit uit?

Uitleg 1:
"Beste x,

Zo, je bent christen geworden, kom, nu is het belangrijk dat je begrijpt wat er in Romeinen 12:2 staat. Je bent christen, dus je levensstijl moet ook drastisch veranderen.

Hier is een lijst - gemaakt door meer ervaren christenen - met dingen die niet mogen, en hier is een lijst met dingen die van je verwacht worden. Wij hebben die lijsten door de jaren heen gemaakt, gebaseerd op wat we tegen kwamen in de maatschappij. Ze zijn algemeen aanvaard door christenen. Als je wilt, kunnen we deze lijsten ook Bijbels onderbouwen. Het doorgeven van deze lijsten noemen we "bijbelstudie".

Het is jou opdracht vanaf nu om te zorgen dat je altijd en overal volgt wat er op die lijsten staat. Dan pas ben je vernieuwd zoals de brief van Paulus aan de Romeinen ons voorschrijft.

Ah, en vergeet niet om die christenen die anders denken, ernstig te waarschuwen voor hun zonde. Want wie van onze lijst afwijkt, is verkeerd en moet terecht gewezen worden."

Uitleg 2:
"Beste x,

Zo, je bent christen geworden, kom, nu is het belangrijk dat je begrijpt wat er in Romeinen 12:2 staat. Je bent christen, dus je levensstijl moet ook drastisch veranderen.

Hier is een bijbel, en hier zijn de meer ervaren christenen die je kunnen helpen met het begrijpen van de Bijbel. Zij hebben de Bijbel door de jaren heen mogen ontdekken, en kunnen je steunen om dingen om je heen in de maatschappij te toetsen aan de waarheid. Dit proces van ontdekken noemen we "bijbelstudie".

Het is jou opdracht om altijd te blijven beseffen dat je als christen continue moet vernieuwen in je denken. God wil je blijven vernieuwen en zonde in je leven duidelijk maken, sta ervoor open, zoals de brief van Paulus aan de Romeinen ons voorschrijft.

Luister naar andere christenen, vooral diegenen die anders denken en leven als jij, misschien kunnen zij je helpen om te blijven vernieuwen in je denken, dichter naar God toe te groeien. Toets zaken die je tegenkomt en toets ze aan de Bijbel. Wij hebben al heel wat ervaring, maar weten het ook niet altijd."

Ok, ik geef toe, de 2 uitleggingen zijn misschien wat extreem generaliserend. Maar welke uitleg kun je nog bedenken? Welke uitleg heeft jou voorkeur?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten