maandag 10 november 2008

Wie is God?

Een paar mensen vroegen mij onlangs wie of wat God voor mij is? Dat wil ik in dit berichtje even verduidelijken.

Ik geloof in de God van de Bijbel. Ik ben christen. Ik geloof dat er maar 1 ware God is. En ik geloof dat Jezus Christus de enige weg tot God de Vader is. God is overal, geloof ik. Hij was er altijd en zal er altijd zijn. God is het begin, de oorsprong en de Schepper van alles. In de Bijbel wordt Hij daardoor de Alpha genoemd: het begin van alles.

In God vindt ook alles zijn doel. Jou leven, mijn leven, een boom, een steen, de gehele natuur, de geestelijke wereld; alles is geschapen om Hem te eren. Daar staat de Bijbel ook vol van. Het feit dat alles en iedereen in Hem zijn doel vindt, noemen we dan Omega: De laatste letter van het Griekse alfabet, wat betekent het einde.

God heeft echter in de gehele schepping een bijzonder schepsel uitgekozen dat Hij naar Zijn eigen beeld schiep: de mens. De mens lijkt op God. In vele van onze eigenschappen vinden we dus eigenschappen van God terug, dat is ook logisch, want we zijn dus naar Zijn Beeld geschapen.

Jij lijkt op God. Tenminste, zoals Hij je oorspronkelijk geschapen heeft. Door onze eigen keuzes zijn er ook veel dingen die we doen waardoor we minder op Hem zijn gaan lijken, maar het gaat in dit bericht om wie God is, en ik wil niet teveel uitweiden over zonde en genade. Niet dat ik dat onderwerp wil mijden, maar dat kan een andere keer nog.

God wordt een Vader genoemd. Moeder natuur bestaat niet, het is volgens wat ik geloof echt wel degelijk God die bewust als Persoon alles heeft geschapen. Hij is een vaderfiguur, nu dat kan misschien negatief klinken, misschien heb je zelf niet zo een geweldige vader (gehad). Maar God is de volmaakte vader. Wat dat betreft heeft Hij dus alle goede eigenschappen van wat wij weten over vaders. Hij zorgt voor ons, helpt ons als we vallen, wijst ons terecht als we verkeerd gaan en vergeeft ons onze fouten. Net zoals een volmaakte vader dat zou doen.

God is ook iemand die een relatie wil met ons, Hij is mijn Vriend. Ik kan op Hem rekenen, ik mag tegen Hem roepen en schreeuwen, uithuilen, ... net zoals mensen vrienden van elkaar zijn. Alleen is Hij nooit teleurstellend. God stelt niet teleur. Vrienden kwetsen elkaar, vergeten elkaar, laten elkaar vallen, komen soms ook smekend terug. Gods vriendschap is volmaakt en Hij is als een rots in ons leven.

God is ook een Rechter. Hij oordeelt over de mens en doet dit op een volledig rechtvaardige manier. Nu komt die zonde toch weer duidelijk naar boven. Wij als mensen – in oorsprong goed – hebben er zelf een puinhoop van gemaakt (kijk naar je eigen leven, kijk om je heen en je ziet wat ik bedoel). Ik maak als mens veel fouten, we maken de wereld kapot. We zijn ongehoorzaam. We leven niet zoals God ons oorspronkelijk bedoeld had. En daarom is Hij ook een Rechter. Hij oordeel, maar doet dit volledig rechtvaardig. Eerlijk.

God is ons doel, zei ik al. Het doel van elke mens is om God te aanbidden met alles wat we hebben en doen. Onze woorden en ons leven. Hem gehoorzamen is een deel van die aanbidding. Daarom is de Bijbel ook zo belangrijk voor ons christenen want als we willen leven naar Zijn Wil, Hem aanbidden in alles, moeten we ook Zijn richtlijnen dus volgen.

God is een drie-enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat betekent: Er is 1 God, met drie personen verweven in die God. God de Vader, God de Zoon, Jezus, God de Geest.

God als Vader, daar had ik het al over.

God is Jezus, de Zoon. Hij was er al van het begin, maar de Zoon kwam als mens op aarde om ons te verlossen van de ellende die we zelf hebben veroorzaakt. Geestelijke ellende. Hij redde ons van onze straf, dier we anders zouden moeten ondergaan als Hij dit niet had gedaan. Meer uitleg dus een andere keer in een bericht over zonde en hoe ik dat zie vanuit mijn geloof als christen. Jezus kwam naar de aarde om een voorbeeld te zijn en om Zijn Koninkrijk te vestigen.

God is ook Geest, de "Heilige Geest". Zo woont God in ons hart, die Geest zweeft niet rond ofzo, die regeert in ons leven. Hij leeft in mijn hart.

Zo zie ik God. Mijn beeld van God betekent voor mij dat ik mijn leven wil leiden naar Zijn Wil, die ik kan ontdekken in de Bijbel. Ik mag alle problemen die ik tegenkom bij Hem leggen, Ik mag Hem vertrouwen dat Hij voor mij zorgt en dat ik mij eigenlijk nooit zorgen hoef te maken, hoe rot een situatie ook is. Dat is trouwens geenszins een volledig beeld van God.

God is ondoorgrondelijk. Ik kan niet beweren dat ik in een paar alinea's een samenvatting van God kan geven. Ik begrijp God niet altijd. Ik ken Hem want ik heb een relatie met Hem. Maar ik kan Hem totaal niet doorgronden. Niemand kent God ten volle.

Ik geloof dit omdat ik in de Bijbel en de natuur een rode draad zie: God heeft zichzelf geopenbaard, kenbaar gemaakt door de Bijbel – een samenhangend geheel van geschriften over tijden en mensen heen – en door de natuur: Alles wat ik zie in de natuur is voor mij een bevestiging van de God die ik ken.

Dit beeld van God kan goed verschillen van jou beeld. Ik wil graag horen (lezen dus) wat jou beeld van God is. Misschien ben je totaal andersgelovig, misschien zie je God niet als God maar als Allah of als een of andere kracht. Laat het me weten, ik ben geinteresseerd. Ik ben overtuigd van mijn geloof en ik besef dat mijn manier van geloven anderen voor de borst kan stoten. So be it, dat is wat ik geloof en wat ik ook lees uit de Bijbel.

Wie is God voor jou? Neem je tijd, ik zal vol respect lezen wat je hierop te zeggen hebt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten