vrijdag 28 november 2008

komt een profeet langsgewandeld

Mijn vrouw kwam vandaag thuis van de bijbelstudiekring in onze evangelische gemeente. Ze hadden daar het boek Amos (een profetisch boek van een schapenfokker) besproken.

Ik las net het gehele boek door, alsook commentaren van "The Student Bible" en wat commentaren op internet.

Wat me opviel was het volgende:

De volken rondom Israel leefden in zonde - ongehoorzaamheid aan God.
Israel zelf leefde ook in zonde, alleen zij wezen slechts op de zonde van andere volken.
De zonden genoemd in Israel waren onder andere die van foute vormen van aanbidding (geld en kalveren), geldzucht (omkoperij en diefstal) en sociale onrechtvaardigheid (rijken die op de kap van armen leven).

De Israelieten denken dat ze tot een redelijke eredienst gekomen zijn, een trouwe gehoorzaamheid aan God. Maar dit is blijkbaar niet zo. God stuurt een schapenfokker om hen te waarschuwen. De waarschuwing van deze nieuw verschenen profeet slaan ze in de wind.

Waar komt me dit toch bekend voor?

Meer waarde hechten aan een gevestigde levensstijl en aanbidding dan aan de woorden van de profeet die hen het herontdekken van Gods waarheid aanbiedt...

Opkomende (leuk woord!) profeten het laantje uitsturen met de boodschap "We zijn goed bezig, hou op met je dwaalleer"...

Eigen eer en verdienste verwarren met het eren en het Woord van God...

Sociale bewogenheid afwimpelen onder het motto "Dat is niet onze taak"...

Ik weet het niet goed, ik ben helemaal niet zeker, maar vind het toch frappant dat net in deze tijd Amos langs komt wandelen in mijn leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten