vrijdag 4 januari 2013

sta even stil

Futuristic
In de StrengthsFinder test komt als een van mijn sterke punten het thema "futuristic" naar boven. Volgens de resultaten ben ik gefascineerd door de toekomst. Ik ben een echte dromer en kan een visie van de toekomst op een levendige manier verwoorden. Ik leef op hoop.
Bij de gedachte "goede voornemens" word ik echter een beetje nerveus, omdat ik nooit van mijn leven alles zal kunnen bereiken wat ik mij zou willen voornemen. Voor iemand die als het ware "in de toekomst leeft" is het dan ook belangrijk om serieus stil te staan bij wat achter ons ligt. En dat wil ik met dit artikel kort doen. Kijken naar een paar dingen die God mij duidelijk maakte in 2012, ter inspiratie voor 2013. En om jou uit te dagen hetzelfde te doen.

Geliefd zijn
Ten eerste bleef God mij door boeken, events en liederen wijzen op zijn overweldigende en onvoorwaardelijke liefde. Mijn beeld van God werd serieus onder de loep genomen, waardoor ik in mijn relatie met Hem weer een stuk balans kon ontdekken. In de woorden van Philip Yancey: Er is niets dat ik kan doen om Gods liefde voor mij groter te maken en er is niets dat ik kan doen om die minder te maken. Ik ben Zijn geliefde zoon. Mijn gehoorzaamheid aan Hem komt niet voort uit schuldgevoel. Zijn liefde voor mij heeft niet als resultaat dat ik roekeloos kan leven. Het is juist door Gods liefde te ervaren, dat ik als resultaat verlang om rein en heilig te leven, in gehoorzaamheid aan Hem. En zo ben ik in liefde Jezus steeds een stukje bewuster aan het volgen.

Plannen maken
Een tweede rode draad die God door mijn jaar heen liet lopen, was een kort bijbelvers dat mij bleef achtervolgen. Het begon al in januari toen ik de tekst las op de muur bij vrienden thuis in Ierland: "Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER." De meesten van jullie weten wel dat we vorig jaar besloten hebben om deze zomer naar Ierland te verhuizen als gezin. Dit ging gepaard met veel emoties en onzekerheid maar ook met enorme bevestiging. Vrienden die vol passie voor Vlaanderen gaan, en ons eerst niet wilden laten gaan, willen ons nu "vrijlaten" om een ander te gaan dienen. Mensen die als nooit tevoren verbonden zijn in actief gebed. Ondanks het feit dat het afscheid moeilijk zal zijn en we zelfs nu nog niet voldoende sponsors hebben om dit echt waar te maken, merkte ik telkens weer dat God zei: Neem je stappen, maak je plannen, maar blijf dicht bij mij, zodat uiteindelijk Mijn plan hetgeen is dat uitgevoerd wordt! Dit werd tegen het einde van het jaar nogmaals bevestigd door een preek die precies daar over ging: Blijf in beweging zoals een schip, en laat God je sturen. Een schip dat niet in beweging is, kan ook niet gestuurd worden. En zo zijn wij nu op weg naar Ierland.

Anderen helpen
Een derde gedachte die bij me opkomt is hoe we het afgelopen jaar iets mochten betekenen voor mijn schoonbroer uit Costa Rica, die sinds twee jaar met zijn man in Duitsland woont. Zes maanden geleden is zijn man echter overleden aan kanker en is het voor ons, als enige familie "in de buurt" een uitdaging geweest om er voor hem te kunnen zijn. We kregen veel kansen om Gods liefde te tonen. Zo mochten wij onvoorwaardelijk genade zichtbaar maken zonder te oordelen. Ik geloof niet dat God bewust moeilijke situaties in ons leven brengt om ons iets te leren, maar Hij keert wel alles om ten goede. Het is een behoorlijk intensieve periode geweest, en God heeft dit gebruikt om ons voor te bereiden op een volgende fase. Onze passie die we in Ierland voltijds willen gaan uitvoeren, bestaat erin om relaties te bouwen met mensen om wie ze zijn. We hopen door ons leven met Jezus een levende getuige te zijn door woord en daad. We willen voornamelijk investeren in mensen, zonder te oordelen, maar juist door liefde te tonen en oprechte hulp aan te bieden. En zo kunnen we een steun zijn voor anderen, door gevoelig Gods stem te volgen in elke relatie.

Zo zie ik Gods hand in mijn 2012, in deze en in vele andere dingen. En vanuit die ervaring met God hoop ik in 2013 een vervolg te maken, voor en door Hem.
Wat deed God in je hart het afgelopen jaar? Hoe was jouw 2012 en hoe kan dit jouw 2013 mee bepalen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten