dinsdag 10 november 2009

een litanie van nederigheid

"Litanie" is een woord uit de rooms-katholieke kerk, dat gebruikt wordt om een bepaald soort smeekbede te beschrijven. Een gebed als "verhoor ons" of  "geef ons genade" of "geef mij genade". Zondagavond kreeg ik de kans om het gebedsuur te leiden bij The Living Room. De avond draaide rond het onderstaande gebed. Het ging er vooral over dat christenen net als andersgelovigen dagelijks het gevaar lopen om egocentrisch in het leven te staan. Het enige verschil is dan vaak dat we onze ik-gerichtheid volgens een verschillende lijst van sociale regels spelen. Zo gaan we steeds weer de mist in. We klinken vroom, we doen ons voor als voorbeeldige christenen. Niemand ziet het of het echt is of niet. Maar in ons hart denken we enkel aan onszelf. En dan moeten we terug naar de kern: wat essentieel is, is onze houding. Die moet zijn zoals Jezus ons toonde.
Ik wil je uitdagen om dit gebed voor jezelf uit te printen, naar een stille hoek te gaan en het gebed zin voor zin hardop voor te lezen. Pauzeer bij elke zin en denk na over mogelijke situaties in je eigen leven waarin je daar schuldig van bent. Belijd die houding aan God en vraag Hem om je te bevrijden van dit denken en doen. Ga dan verder naar de volgende zin.
Als we dit gebed dagelijks zouden kunnen bidden, zou er heel wat veranderen. En dat is wat Paulus volgens mij bedoelde toen hij aan de Romeinen zei: "Wees hervormd in uw denken". Niet een nieuw religieus systeem, maar een diepe, werkelijke verandering van het hart.
Het gebed is van een onbekende:
O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aan.
Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden,
van het verlangen verheerlijkt te worden,
van het verlangen geƫerd te worden,
van het verlangen geprezen te worden,
van het verlangen verkoren te worden boven anderen,
van het verlangen geraadpleegd te worden,
van het verlangen goedgekeurd te worden.
Bevrijd mij, Jezus, van de angst vernederd te worden,
van de angst geminacht te worden,
van de angst een berisping te ondergaan,
van de angst vergeten te worden,
van de angst uitgelachen te worden,
van de angst onrechtvaardig behandeld te worden,
van de angst veracht te worden.
En Jezus, verleen mij de genade om te verlangen dat men anderen meer liefheeft dan mij.
Dat men anderen meer waardeert dan mij.
Dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik.
Dat anderen gekozen worden, en ik opzij gezet word.
Dat anderen geprezen worden, en ik onopgemerkt blijf.
Dat men te allen tijd aan anderen de voorkeur geeft.
Dat anderen heiliger mogen worden dan ik, als ik maar zo heilig word als nodig is.
(gebed overgenomen uit het boek "Honger naar Echtheid" van George Verwer, 1988)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten